Utroligt hvad man kan skabe ud af ingenting. Både ærenpris på det øverste billede og jernurt på det nederste er kommet fra frø jeg selv har samlet. Floksene er fra stiklinger og hjortetrøst er kommet med vinden. Tilsammen danner de den fineste farvesammensætning lige der, hvor der manglede noget i bedet. Man blir’ glad og glemmer regnvejret og de store mængder af dræbersnegle, der har kendetegnet 2017.

Artiskok-blog

I den forløbne uge har der været debat om frøsamling – og især frøbytning. Det sidste er åbenbart ikke lovligt ifølge en EU bekendtgørelse, som jeg ikke lige har været opmærksom på… Se fx ovenstående artiskok, som er kommet fra frø, jeg har “fået”. Fødevareministeren vil dog lave om på det. Læs i Politiken